supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

O Public Consulting Group

O Public Consulting Group

Public Consulting Group (PCG) to międzynarodowa firma świadcząca usługi doradcze i technologiczne dla klientów z sektora publicznego.

Oferujemy sprawdzone rozwiązania dla klientów z sektora edukacji, zdrowia i opieki społecznej.
Współpracujemy z wiodącymi klientami, wspierając ich w osiąganiu celów statutowych i wypełnianiu ich misji.
Nasze kompetencje od blisko 30 lat pomagają zmieniać sektor publiczny.

PCG jest firmą o globalnym zasiegu.

PCG powstała w 1986 roku w Bostonie, Massachusetts. Obecnie firma ma ponad 40 biur na świecie, w których pracuje 1400 specjalistów – w tym 300 osób specjalizujących się w projektach z sektora ochrony zdrowia, często z doświadczeniem klinicznym. Mamy doświadczenie we wszystkich 50 stanach USA, współpracujemy z Klientami w pięciu kanadyjskich prowincjach oraz posiadamy dynamicznie rozwijający się dział europejski – biura w Londynie, Warszawie i Łodzi.

mapa

Polska filia PCG powstała w 2010 roku w Łodzi jako część globalnej strategii rozwoju firmy. Obecnie w biurach w Łodzi i w Warszawie zatrudniamy 20 osób. Na rynku polskim współpracujemy z ponad 1000 ekspertów i konsultantów pracujących w ramach realizowanych przez nas projektów.

PCG Zdrowie

PCG oferuje doradztwo dla placówek ochrony zdrowia i organów założycielskich. W oparciu o wiedzę i zasoby międzynarodowej firmy, dostarczamy sprawdzone rozwiązania, dostosowane do indywidualnych potrzeb naszych Klientów.

Tam, gdzie ważą się losy organizacji, a przede wszystkim dobro pacjentów, nie ma miejsca na domysły czy niepotwierdzone hipotezy. Korzystając z wielu źródeł danych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, przeprowadzamy analizy, które pozwalają nam zdiagnozować sytuację organizacji oraz dokonać walidacji potencjalnych opcji strategicznych. Dzięki łączeniu różnych rodzajów danych, źródeł informacji oraz metod analizy, dostarczamy Klientom całościowy wgląd w badane obszary oraz zwiększamy obiektywność wyciąganych wniosków.

Wykonywane analizy nie są celem samym w sobie, ale stanowią punkt wyjścia do sporządzenia praktycznych rekomendacji o wymiernym wpływie na zwiększenie wartości organizacji. Nasze rekomendacje stanowią podstawę dla podejmowania decyzji przez zarządzających.

Rozwiązania dla opieki długoterminowej

Usługi doradcze i technologiczne dla opieki długoterminowej to jeden z głównych obszarów działalności PCG na rynku polskim. Nasze rozwiązania dla opieki długoterminowej opierają się na praktycznym doświadczeniu, wynikającym z pracy z Klientami na rynku polskim oraz rynkach międzynarodowych.

Flagowym produktem oferowanym przez firmę PCG jest SupraCare – nowoczesny system do zarządzania pracą w ośrodkach opieki długoterminowej. System został zaprojektowany w taki sposób, aby wspierać realizację trzech podstawowych celów: ograniczanie i kontrola kosztów, zwiększanie jakości opieki oraz zapewnianie bezpieczeństwa pacjenta. Praktyczne doświadczenia 7 ośrodków potwierdzają, że dzięki zastosowaniu innowacyjnych rozwiązań informatycznych, połączenie kontroli kosztów z wysoką jakością i bezpieczeństwem staje się możliwe.

Ze względu na nisko marżowy charakter usług opieki długoterminowej, efektywne mechanizmy do monitorowania i kontroli kosztów są szczególnie istotne. Koszty pracy stanowią nawet 70% wszystkich kosztów i mają największy wpływ na efektywność operacyjną i finansową ośrodków. Dlatego właśnie usługi doradcze i technologiczne PCG opierają się na wdrażaniu narzędzi optymalizujących zarządzanie pracą i projektowaniu mechanizmów do monitorowania i kontroli kosztów. Celem naszej pracy jest zwiększenie efektywności operacyjnej naszych Klientów, rozumianej jako ograniczanie kosztów, podnoszenie jakości opieki oraz zapewnianie bezpieczeństwa pacjenta.

Naszym partnerem technologicznym w projekcie SupraCare jest firma itCraft.

O itCraft

itCraft to spółka technologiczna specjalizująca się w tworzeniu oprogramowania dla firm oraz dostarczaniu innowacyjnych dedykowanych aplikacji zgodnie z oczekiwaniami Klienta. Długoletnie doświadczenie (7 lat na rynku IT, pod marką itCraft od 2010 r.) pozwoliło firmie itCraft uczestniczyć w realizacji prestiżowych rozwiązań dla szerokiego spektrum Klientów począwszy od ośrodków opieki długoterminowej, na dużych bankach, towarzystwach ubezpieczeniowych oraz firmach telekomunikacyjnych kończąc.

Podstawową wartością realizacji itCraft jest zadowolenie Klienta oraz szybka reakcja na zmieniające się potrzeby.

Firma itCraft dostarcza wsparcia technologicznego dla oprogramowania SupraCare.

itCraft