supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

O Korzyściach

O Korzyściach

1. Monitoring i kontrola – zadania wykonane

Jaką część swojego czasu pracownicy spędzili na wykonywaniu zadań?

czas spedzony na wykonywanie 1 czas spedzony na wykonywanie 2

System ułatwia równomierne rozłożenie zadań na pracowników.

Kiedy pracownicy wykonują najwięcej zadań? Kiedy wykonują ich najmniej?

dobowa zajetosc


System ułatwia zaprojektowanie etatów i dostosowanie czasu pracy do ilości zadań. Tam gdzie etaty nie mogą zostać zmniejszone, dodane mogą zostać dodatkowe czynności, prowadząc do bezkosztowego zwiększenia jakości.

2. Monitoring i kontrola – zadania niewykonane

Które zadanie nie zostało wykonane?

System na bieżąco identyfikuje zadania niewykonane i umożliwia szybką reakcję osoby zarządzającej.

Analiza miesięcznych danych w systemie umożliwia znalezienie trendów, identyfikację problemów i precyzyjną diagnozę.

Dlaczego zadania nie zostały wykonane?

Capture

System pozwala zweryfikować powody, dla których zadania nie zostały wykonane.

 

 

Analiza miesięcznych danych w systemie umożliwia znalezienie trendów, identyfikację problemów i precyzyjną diagnozę.

Które zadania nie zostały wykonane?

 

System pozwala zweryfikować kategorie zadań, które nie zostały wykonane.

Analiza miesięcznych danych w systemie umożliwia znalezienie trendów, identyfikację problemów i precyzyjną diagnozę.

Którzy pacjenci najczęściej odmawiają wykonania zadań?

liczba odmowień

 

System pozwala zidentyfikować pacjentów, którzy odmawiają wykonania zadania – jaka może być przyczyna odmowy wykonania czynności przez pacjentów: Tomasz Nowak, Adam Kowalczyk? Jakie rozwiązania można rozważyć?

Analiza miesięcznych danych w systemie umożliwia znalezienie trendów, identyfikację problemów i precyzyjną diagnozę.

Którzy pracownicy nie wykonali zadań? Którym pracownikom pacjenci odmawiają wykonania zadań?

niewykonane zadania pracownicyniewykonania odmowa

System pozwala zidentyfikować, którzy pracownicy najczęściej nie wykonywali przypisanych im zadań. Na podstawie analizy powodów niewykonania zadań dla poszczególnych pracowników– na przykład odmowa pacjenta – można rozważyć rozwiązania problemu na przyszłość.

3. Monitoring i kontrola – czas pracy

Ile czasu zajmuje opieka nad pacjentem?

System dostarcza danych indywidualnych umożliwiając precyzyjną diagnozę

Jaki jest koszt czasu pracy dla każdego z pacjentów? Jaki jest koszt opieki nad pacjentem?

miesięczny koszt opieki

Stawka przypisana do każdego pracownika umożliwia wyznaczenie kosztu pracy na pacjenta. Koszt pracy powiększony o leki, materiały, catering i transport pokazuje całkowity koszt na pacjenta i umożliwia precyzyjną diagnozę: Jakie czynniki sprawiają, że koszty są wyższe od średniej? Jak obniżyć koszty nie obniżając jakości?