supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

Aktualności

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – nowa funkcjonalność SupraCare debiutuje w Opolu

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się z reprezentantkami opolskiego pielęgniarstwa podczas V konferencji naukowo-szkoleniowej „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej”. Ponad 120 osób doskonaliło swoją wiedzę m.in. na temat nowoczesnego zarządzania ośrodkami opieki długoterminowej z wykorzystaniem dokumentacji w formie elektronicznej. Na przykładzie SupraCare zaprezentowaliśmy obieg informacji w formie elektronicznej, sposób generowania dokumentów i możliwości analityczne systemu dla zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki, czy domów pomocy społecznej. Rozwiązania zastosowane w SupraCare pozwalają placówkom całodobowej opieki stacjonarnej na sprawne dokumentowanie świadczonych pacjentom usług.

Czytaj dalej…

Konferencja prasowa m. st. Warszawy w DPS Syrena nt. nowych technologii wdrażanych w opiece długoterminowej

W czerwcu tego roku w DPS Syrena w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy, oraz Pana Tomasz Pactwy, odpowiedzialnego za pomoc i projekty społeczne w Mieście. Podczas spotkania pracownicy ośrodka zaprezentowali testowane i wykorzystywane innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym SupraCare.

Czytaj dalej…

Nowe funkcjonalności SupraCare prezentowane we Włocławku

W PWSZ we Włocławku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.” Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących problemów osób przewlekle chorych. Konferencja skierowana była do pracowników ochrony zdrowia – członków interdyscyplinarnych zespołów opieki długoterminowej oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką opieki wobec pacjenta przewlekle chorego.

Czytaj dalej…