supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

Nowe funkcjonalności SupraCare prezentowane we Włocławku

W PWSZ we Włocławku odbyła się Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Szkoleniowa pn. „Wyzwania i perspektywy rozwoju opieki długoterminowej – interdyscyplinarność działań wobec pacjenta przewlekle chorego.” Celem konferencji była prezentacja wyników badań oraz wymiana doświadczeń dotyczących problemów osób przewlekle chorych. Konferencja skierowana była do pracowników ochrony zdrowia – członków interdyscyplinarnych zespołów opieki długoterminowej oraz wszystkich osób zainteresowanych problematyką opieki wobec pacjenta przewlekle chorego.


Mieliśmy okazję zaprezentować system SupraCare oraz jego nowe możliwości w zakresie prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej. Już niebawem, dzięki SupraCare e-Dokumentacja ośrodki opieki długoterminowej będą mogły:

  • Prowadzić dokumentację zgodnie z regulacjami prawnymi i zrealizować obowiązek przejścia na prowadzenie dokumentacji w postaci elektronicznej
  • Ustandaryzować procesy i prowadzoną dokumentację pacjentów
  • Zaoszczędzić cenny czas pracowników spędzany na wypełnianiu papierowych dokumentów
  • Zminimalizować ryzyko nieprawidłowości i błędów w dokumentacji
  • Przechowywać dokumentację w sposób bezpieczny w archiwum elektronicznym

Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Prezydenta Miasta Włocławka dr. Marka Wojtkowskiego, dr Małgorzaty Legiędź-Gałuszki Rektor PWSZ we Włocławku, dr Marioli Rybki Konsultanta Krajowego w Dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych.