supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

Konferencja prasowa m. st. Warszawy w DPS Syrena nt. nowych technologii wdrażanych w opiece długoterminowej

W czerwcu tego roku w DPS Syrena w Warszawie odbyła się konferencja prasowa z udziałem Pani Hanny Gronkiewicz-Waltz, Prezydent m. st. Warszawy, oraz Pana Tomasz Pactwy, odpowiedzialnego za pomoc i projekty społeczne w Mieście. Podczas spotkania pracownicy ośrodka zaprezentowali testowane i wykorzystywane innowacyjne rozwiązania technologiczne, w tym SupraCare.

Według zapowiedzi, Miasto planuje zintegrować systemy wykorzystywane i sprawdzone w DPS „Syrena” i wdrożyć kompleksowe rozwiązanie docelowo we wszystkich tego typu placówkach w Warszawie.

System SupraCare został wdrożony w Domu Pomocy Społecznej „Syrena” na początku 2016 roku. Jest to największa placówka opieki nad osobami starszymi w Warszawie i jednocześnie lokalny lider we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań.

Więcej informacji na stronie Urzędu Miasta St. Warszawy:
http://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowoczesne-technologie-w-opiece-nad-seniorami

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Fot. R. Motyl – Opiekunka demonstruje wykorzystanie systemu SupraCare dla opieki długoterminowej

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Fot. R. Motyl – Opiekunka demonstruje wykorzystanie systemu SupraCare dla opieki długoterminowej

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Fot. R. Motyl – aplikacja tabletowa SupraCare

Nowoczesne technologie w opiece nad seniorami. Fot. R. Motyl – aplikacja tabletowa SupraCare