supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

SupraCare na Warmii i Mazurach – przykład nowoczesnego zarządzania na konferencji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Przedstawicielki PCG Polska zostały zaproszone do wystąpienia w roli ekspertów na konferencji „Innowacyjne usługi środowiskowe i społeczne na rzecz osób starszych” organizowanej cyklicznie przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego z okazji Światowego Dnia Praw Osób Starszych.

Zespół PCG Zdrowie i Pomoc Społeczna poprowadził 3 prelekcje w pierwszej części wydarzenia, w tym jedną pt. „Nowoczesne zarządzanie w opiece długoterminowej.” Magda Sochacka prezentowała możliwości analityczne systemu SupraCare oraz usprawnienia organizacyjne, jakie niesie za sobą wdrożenie rozwiązań IT w domach pomocy społecznej i innych ośrodkach opieki. Dobre praktyki prezentowane były na podstawie doświadczeń dotychczasowych użytkowników systemu.

Uczestnicy konferencji mieli także okazję do poznania lokalnych projektów dotyczących systemów teleopieki, działalności Dziennego Domu Opieki Medycznej oraz telefonu wsparcia dla osób starszych.

Wydarzenie swoją obecnością uświetnili m.in. Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin oraz Wicemarszałek – Wioletta Śląska-Zyś. Wśród pozostałych 150 uczestników konferencji znaleźli się seniorzy z województwa warmińsko-mazurskiego, przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku, lokalni samorządowcy i reprezentanci jednostek pomocy społecznej, ochrony zdrowia, a także organizacji pozarządowych.

Video-relacje z tego wydarzenia można obejrzeć w regionalnych stacjach telewizyjnych i radiowych:
Telewizja Olsztyn:TVP 3 Olsztyn
Zobacz na stronie TVP 3 Olsztyn – 17 minuta serwisu informacyjnego.

obchody dnia seniora 2017