supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna (EDM) – nowa funkcjonalność SupraCare debiutuje w Opolu

Po raz kolejny mieliśmy przyjemność spotkać się z reprezentantkami opolskiego pielęgniarstwa podczas V konferencji naukowo-szkoleniowej „Opolskie rozważania na temat opieki długoterminowej”. Ponad 120 osób doskonaliło swoją wiedzę m.in. na temat nowoczesnego zarządzania ośrodkami opieki długoterminowej z wykorzystaniem dokumentacji w formie elektronicznej. Na przykładzie SupraCare zaprezentowaliśmy obieg informacji w formie elektronicznej, sposób generowania dokumentów i możliwości analityczne systemu dla zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów opieki, czy domów pomocy społecznej. Rozwiązania zastosowane w SupraCare pozwalają placówkom całodobowej opieki stacjonarnej na sprawne dokumentowanie świadczonych pacjentom usług.

Wśród uczestników konferencji były m.in. dr n. med. Mariola Rybka, Konsultant Krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, Beata Guzak, Konsultant Wojewódzki w dziedzinie pielęgniarstwa przewlekle chorych i niepełnosprawnych, oraz wielu innych liderów opieki długoterminowej, pielęgniarek, nauczycieli, pedagogów, organizatorów ochrony zdrowia, samorządowców oraz osób, którym bliskie są problemy opieki długoterminowej.

O Konferencji można również przeczytać w periodyku Opolska Pielęgniarka i Położna (link do wydania grudzień 2016 – styczeń 2017), gdzie znajduje się także więcej informacji o nowych możliwościach SupraCare w zakresie tworzenia dokumentacji w formie elektronicznej.

karta czynności pielęgnacyjnych
zlecenie leków