supracare logo_pcg mail phone tick svg svg2 svg3 svg5 svg6 svg7 svg8 svg9 svg10 svg11 svg12 svg13

Międzynarodowe standardy i dobre praktyki w opiece zdrowotnej – seminarium

Liderzy zmian w pielęgniarstwie, praktycy zarządzający i prowadzący podmioty lecznicze oraz organizatorzy informatyzacji ochrony zdrowia w Polsce spotkali się w Rzeszowie na seminarium pt. „Wskaźniki jakości opieki pielęgniarskiej.”

Motywacją do spotkania była wymiana wiedzy o wdrażaniu międzynarodowych standardów i dobrych praktyk do opieki zdrowotnej oraz wymiana doświadczeń związanych z korzystaniem z systemów informatycznych w pielęgniarstwie i gromadzenia danych niezbędnych w ocenie jakości opieki pielęgniarskiej.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały m.in. możliwości analityczne systemu SupraCare, przykładowe zestawienia danych i wskaźniki efektywności, które są pomocne we wdrażaniu standardów opieki i monitorowaniu najwyższej jakości opieki pielęgniarskiej.

Przykładowe analizy PCG Polska na podstawie danych z systemu SupraCare - Analiza obciążenia pracą w celu optymalizacji rozkładu zadań i grafików.

Przykładowe analizy PCG Polska na podstawie danych z systemu SupraCare – Analiza obciążenia pracą w celu optymalizacji rozkładu zadań i grafików.

Przykładowe analizy PCG Polska na podstawie danych z systemu SupraCare - Analiza czynności niewykonanych.

Przykładowe analizy PCG Polska na podstawie danych z systemu SupraCare – Analiza czynności niewykonanych.

 

To interesujące wydarzenie zorganizowane zostało z inicjatywy Pani Bożeny Majchrowicz, Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie Pielęgniarstwa Przewlekle Chorych i Niepełnosprawnych, przy udziale Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku oraz Instytutu Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Wydziału Medycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego.